میز

[میز هایی با رنگ ها و مدل های مختلف برای جایگاه و مکان های گوناگون]

میز ها شامل «میزهای غذاخوری،میزهای نقشه کشی،میزهای نماز برای مسجد،میزهای کامپیوتر،میزهای قایقی برای اداره ها و ....

میز ها در هر رنگ ، مدل و اندازه های مختلف طبق سلیقه شما طراحی و تولید میشوند .

برای مشاهده تعدادی از نمونه ها به پایین صفحه مراجعه کنید...


"انواع میز "

در تصاویر زیر انواع میز را می توانید مشاهده کنید